• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

Aktuelnosti

article thumbnailNakon 7 godina od pošumljavanja

Poslije 7 godina, expertni tim BeEco, u sastavu Prof. Duško
Staji?, Prof Kazimir Levarda i Nizar Za?iragi?, odlaze na lice
mjesta da provjere da li su se sadnice primile?
Sa oduševljenjem smo odkrili da su se sve sadnice primile
i primjetno narasle!


article thumbnailSadnja drve?a je naju?inkovitiji na?in za borbu protiv globalnog zagrijavanja

Naju?inkovitiji na?in za borbu protiv globalnog zagrijavanja je sadnja velikog broja stabala, sugerira se u istraživanju švicarskih nau?nika. Novim istraživanjem se ukazuje na potrebu za smanjenjem sagorijevanja nafte, ugljena i plina, navode?i ih kao glavne uzroke globalnog zagrijavanja, piše Phys.org.


article thumbnailApel za zaštitu prašume na Bjelašnici!

Devastacija šuma na Bjelašnici u posljednje godine uzela je velikog maha. Bez ikakvih studija o zaštiti okoliša, bez odobrenja nadležnih organa sjeku se velike površine šuma radi izgradnje objekata. Prema našim saznanjima ovo na?elniku op?ine Trnovo i njegovim saradnicima nije dovoljno, ve? pripremaju jedan još ve?i ekocid na olimpijskoj planini Bjelašnici. Žele to i ozakoniti kroz provedbu izm [ ... ]


article thumbnailPlja?ka šume na Viso?ici

U subotu, 14.10.2017. godine, na prelijepoj planini Viso?ici, elektri?na pila je radila cijeli dan u šumi! Kamion bez registarskuh oznaka je „marljivo“ prevozio ve? ispilana drva! Ovo može samo u Bosni i Hercegovini!!!


article thumbnailAmbrozija

Ambrozija (lat. Ambrosia artemisiifolia) To je veoma raširen korov kojeg možete u izobilju na?i u Osjeku /Op?ina - Ilidža   Ambrozija je porijeklom iz Sjeverne Amerike, odakle je u Evropu uvezena kontaminiranim pošiljkama sjemena. Zbog svoje izuzetno velike reprodukcijske mo?i, ali i dobre sposobnosti prilago?avanja novim uslovima okoline, u Evropi se veoma brzo i la'ko širi, kako na poljopriv [ ... ]


article thumbnailPlja?ka šume u Babinom Dolu

EEkocid od strane op?ine Trnovo na Babinom dolu uz šutnju Kantona Sarajevo ?e imati dalekosežne posljedice za budu?nost Kantona Sarajevo! Bespravna sje?a šume, da bi se napravilo ogromno naselje, da bi se pojedinci obogatili, a da u isto vrijeme nemamo odgovaraju?u infrastrukturu za fekalije i otpadne vode iz novog naselja, rezultirat ?e da ?e gra?ani Kantona Sarajevo godišnje pla?ati za uvoz v [ ... ]


Još ?lanaka...