• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

SKOLA

BeEco je još 2009. godine otkrio curenje fekalija na potezu Babin Do Veliko Polje. Ovu informaciju je poslao svim medijima, Kantonu Sarajevo i op?inama Trnovo i Hadži?i.

Da li se osam godina kasnije išta promijenilo?


U me?uvremenu, na zahtjev op?ina Trnovo i Hadži?i, pokrenut je postupak na Ustavnom sudu Federacije BiH, da se ukine Uredba  po kojoj je prostor Igmana, Bjelašnice, Rijeke Viso?ice, Treskavice proglašen od posebnog interesa za Federaciju BiH – sa ciljem proglašenja tog prostora nacionalnim parkom.

 

A u decembru 2011. godine donijeta je presuda sa pravosnažnosti od 13. aprila 2013. godine. Na osnovu te presude preba?ena je nadležnost na op?ine Trnovo i Hadži?i!

Od tada, po?inje nekontrolirana izgradnja i sje?a šume! Broj turista i planinara je sve manji i manji!!! Izvorište rijeke Bosne je sve zaga?enije!!

Apeli BeEco-a za zaštitu šuma i vode su ostali prazno slovo na papiru!