• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

SKOLA

EEkocid od strane op?ine Trnovo na Babinom dolu uz šutnju Kantona Sarajevo ?e imati dalekosežne posljedice za budu?nost Kantona Sarajevo!

Bespravna sje?a šume, da bi se napravilo ogromno naselje, da bi se pojedinci obogatili, a da u isto vrijeme nemamo odgovaraju?u infrastrukturu za fekalije i otpadne vode iz novog naselja, rezultirat ?e da ?e gra?ani Kantona Sarajevo godišnje pla?ati za uvoz vode za pi?e cca dvije milijarde KM! U katastru op?ine Trnovo, ove šume su zavedene kao livade!

 

Ima li iko snage da stane u odbranu prirode?

Treba napomenuti da je prije 9 mjeseci, BeEco tražio od op?ine Trnovo dozvole za sje?u šume izdate od nadležnih organa Kantona ili Federacije, a sukladno  zakonu o pristupu informacijama! Do danas, od službi op?ine Trnovo nismo dobili nikakve obavijesti.

BeEco ?e pokušati nastaviti akciju dobivanja kvalitetnih informacija u vezi sje?e šuma i zaštite šumskog bogatstva olimpijskih planina.

POZIVAMO SVE UDRUGE, KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA KAO I SVE LJUBITELJE  PRIRODE /PLANINARSKA DRUŠTVA, SVE GRA?ANE../ DA ZAJEDNI?KIM AKCIJAMA /PETICIJE, …/ POKUŠAMO DA SPRIJE?IMO DALJU DEVASTACIJU OLIMPIJSKIH PLANINA I NAŠE NAJVE?E BOGATSTVO – STOLJETNE ŠUME!!