• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

SKOLA

Devastacija šuma na Bjelašnici u posljednje godine uzela je velikog maha. Bez ikakvih studija o zaštiti okoliša, bez odobrenja nadležnih organa sjeku se velike površine šuma radi izgradnje objekata.

Prema našim saznanjima ovo načelniku općine Trnovo i njegovim saradnicima nije dovoljno, već pripremaju jedan još veći ekocid na olimpijskoj planini Bjelašnici. Žele to i ozakoniti kroz provedbu izmjena i dopuna regiulacijskog plana Bjelašnice.

U postojećem planu je šuma iznad Babinog Dola, a prema Crnom Vrhu označena kao prašuma, što i stvarno jeste.

 

Izmjenama i dopunama Regulacijskog plana na ovom području predlažu značajnu izgradnju staza i objekata, a samim tim i potpuno uništavanje PRAŠUME – jedine na ovoj planini.

Na osnovu ovih saznanja pozivamo Vas da reagirate i zaštitite olimpijsku planinu od daljnjeg uništavanja i pretvaranja u betonsku pustaru.

Nadajući se odazivu i podršci da sačuvamo naše veliko blago unaprijed se zahvaljujemo i izražavamo duboko poštovanje.