• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

Osigurati održivost organizacije kroz jačanje ljudskih kapaciteta, osiguranje finansijske stabilnosti i stvaranje jakih partnerskih odnosa sa relevantnim vladinim i nevladinim organizacijama

Zaustaviti uništavanje prirodnih resursa
•         očuvanje šuma i zaustavljanje erozije tla putem akcija pošumljavanja
•         smanjenje količine otpada, recikliranje, uticaj na javne politike i propise vezane uz otpad, edukacija o upravljanju otpadom...
•         povećanje broja područja pod zaštitom te osiguranje boljeg upravljanja područjima koja već jesu pod zaštitom
•         održavanje i zaštita rijeka te promicanje zakonske zaštite vrijednih ekoloških sistema uz rijeke

Ojačati ekološku svijest kod građana
•         organizacija različitih događaja i javnih manifestacija kojima se jača ekološka svijest građana. Organizacija predavanja,  eko seminara i akcija za osnovce te video projekcija o raznim pitanjima iz oblasti zaštite i očuvanja okoliša.

Promovirati korištenje obnovljivih izvora energije
•         promocija održivih izvora energije
•         poticanje razvoja javnog prevoza i biciklističkog prometa, te destimuliranje upotrebe automobila u gradskom prometu, posebno u gradskim centrima

Aktivno sudjelovati u izradi novih zakonskih rješenja vezanih uz prirodu i okoliš te pratiti i poticati provedbu postojećih
•         pratiti provedbu postojeće te razvoj nove okolišne legislative (posebno u vezi s pridruživanjem Europskoj uniji)

Uticati na izradu i provedbu investicijskih projekata štetnih za okoliš, prirodu i prava lokalnih zajednica
•         Nadzor nad aktivnostima međunarodnih financijskih institucija i EU fondova u smislu osiguranja da su ova ulaganja u skladu s principima održivog razvoja.