• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

akcija2Zacrtani ciljevi za 2013.godinu završeni su sa polovičnim uspjehom, ocijenjeno je od strane vodstva BeEco-a.  Naime, jedan od projekata "Dan drveta" nije zaživio svoju prvu godinu kako je planirano te se aktivnosti prolongiraju i pozivaju zainteresovani za aktivno sudjelovanje u narednoj godini

BeEco udruzenje koristi priliku, da sve vas koji sa interesovanjem prate naše ili slične aktivnosti, pozove da razmisle koliko svojim gestom, idejom i aktivnošću mogu učestvovati u radu udruženja, ujedno se zahvaljujemo nasim prijateljima iz medija koji su pratili i prate naše aktivnosti i akcije gdje tvrdimo da je njihova uloga nemjerljiva u svim aspektima veze dijete-čovjek-unaprjeđenje života i prirode.

Udruženje je imalo nekoliko izvanrednih akcija i druženja u ovoj godini. Podsjetit cemo da je više od 1000 sadnica crnog bora i smrče i desetine hiljada sjemenki crnog bora posađeno na "mjesečevoj" površini iznad sela Umoljani, te da smo se malo približili ideji o povratku 35.000 biljnih i životinjskih vrsta koje su nestale sječom i erozijom hiljadu hektara zemljišta.

Više od hiljadu osoba, svih uzrasta, ostavilo je svoj pozitivni trag u prirodi sadeći jedno ili desetine drveća. Lijepo smo se družili, upoznali nove volontere i prijatelje i mnogo djece je navedeno na pravilno razmišljanje.


Projekt Dan drveta koji najavljujemo za sljedecu godinu pretpostavlja masovni izlazak djece, đaka, studentske populacije, radnika-građana, penzionera i medija te sađenje jednog drveta na južnim padinama Bjelašnice na vise od 1000 hektara kamenjara. Obzirom da pretpostavljena akcija "Dan drveta" nije zaživjela zbog nemogućnosti formiranja tima, BeEco ostavlja prostora za vase prijedloge, sugestije i aktivno ucestvovanje da bi ovaj projekat zazivio u buducnosti u svom punom kapacitetu i osnovnoj ideji, sa nadamo da preraste u tradiciju.