• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

Kalendar akcija

Akcije za oktobar 

•      05. X 2013. - Škola u prirodi - "Festival gljiva Bjelašnica 2013"
Prvi Festival gljiva na podru?ju Igmana i Bjelašnice. Prof. Mustafa Šalaka, vrsni poznavaoc gljiva održao školu u prirodi za BeEco aktiviste

Više o akciji


•        19. i 20.X 2013. - Akcija Zasadi svoje prvo drvo u oktobru 

- Prvog dana, 19.10. u selu Tušila, koje je smješteno u podnožju planine Viso?ice, na petnaestak minuta hoda od planinarskog doma PD“Treskavica“, planirano je posaditi trogodišnje sadnice Crnog bora (Pino Nero).

 - Drugog dana, 20.10. iznad sela Umoljani, na južnim padinama Bjelašnice, planirano je saditi trogodišnje sadnice Crnog bora.

 Više o akciji


  

Akcije u pripremi

•       "Dan drveta"

•       Obilježavanje staze do Lokvanjskog jezera 

•       ?iš?enje rijeke Rakitnice

 

 - više informacija uskoro